Γκαρτζονίκας Βασίλειος

✓Σχεδίαση Λογοτύπου
✓Σχεδίαση/Εκτύπωση Επαγγελματικής Κάρτας
✓Σχεδίαση/Παραγωγή/Τοποθέτηση Αυτοκόλλητων Βιτρίνας
✓Σχεδίαση/Παραγωγή/Τοποθέτηση Αυτοκόλλητων Πινακίδας
✓Σχεδίαση/Παραγωγή/Τοποθέτηση Αυτοκόλλητου Εσωτερικής Πόρτας
✓Παραγωγή Επαγγελματικού Ρουχισμού

tzimas-parts-tshirt-4pagency