Λέξη

✓Σχεδίαση, κατασκευή & τοποθέτηση πινακίδας τοίχου led
✓Σχεδίαση, κατασκευή & τοποθέτηση κρεμαστής πινακίδας led
✓Σχεδίαση, εκτύπωση & διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων
✓Σχεδίαση, εκτύπωση & διανομή προσκλήσεων εκδήλωσης
✓Σχεδίαση, εκτύπωση & τοποθέτηση αφισών εκδήλωσης
✓Σχεδίαση, εκτύπωση & διάθεση εξοπλισμού x-banner

tzimas-parts-tshirt-4pagency