Τρούφα

✓Επανασχεδιασμός Λογοτύπου
✓Σχεδίαση & Εκτύπωση Επαγγελματικής Κάρτας
✓Σχεδίαση / Εκτύπωση & Διανομή Ενημερωτικού Φυλλαδίου
✓Σχεδίαση & Εκτύπωση Καταλόγων
✓Σχεδίαση / Εκτύπωση & Διανομή Φυλλαδίου Delivery
✓Παραγωγή Εταιρικού Ρουχισμού
✓Σχεδίαση & Εκτύπωση Αυτοκόλλητου Κουτιού Delivery
✓Σχεδίαση & Παραγωγή Διαφημιστικής Σημαίας Δρόμου

tzimas-parts-tshirt-4pagency